ICHICO ICHICO Author
Title: ใส่ร้ายวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์อะไร ???
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
วัดพระธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย     กับการใส่ร้ายของผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา          หลวงพ่อธัมมชโย  ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือกฏหมาย แต่ม...
วัดพระธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย  
  กับการใส่ร้ายของผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา 

       หลวงพ่อธัมมชโย ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือกฏหมาย แต่มีความตั้งใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรือง โดยมีหลักการตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายว่า 

สร้างวัด...ให้เป็นวัด 
สร้างพระ...ให้เป็นพระแท้ 
และสร้างคน...ให้เป็นคนดี

          แต่ก็ยังมีผู้ไม่หวังดีก็สร้างภาพให้หลวงพ่ออวดอุตริ ให้เป็นผู้มีอิทธิพล ตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2541 สร้างคดีที่ดิน ทะเลาะกับชาวนา จนมาถึงคดีรับของโจรและฟอกเงินในปีพ.ศ. 2559

 ขอยืนยันว่า...
วัดพระธรรมกายไม่ได้ทำอะไรซับซ้อน


          1.พระภิกษุสามเณรในประเทศไทยลดลง วัดพระธรรมกายจัดบวชสามเณรล้านรูป สร้างศาสนทายาทให้แก่พระพุทธศาสนา แต่ถูกใส่ร้ายว่าทำลายศาสนา?          2.เหตุการณ์พระและชาวพุทธถูกฆ่าตาย พระภิกษุเสี่ยงภัย ไม่สามารถประกอบกิจได้เป็นปกติใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วัดพระธรรมกายปกป้องพระพุทธศาสนา จัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือพระ โยม ครูและทหาร แต่ถูกใส่ร้ายว่าทำลายพระพุทธศาสนา          3. วัดพระธรรมกาย จัดถวายสังฆาน 30,000 วัดทั่วไทย สร้างควาสามัคคีแก่พุทธบริษัท 4 แต่ถูกใส่ร้ายว่าทำลายพระพุทธศาสนา

        
          4. วัดพระธรรมกาย เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปทั่วโลก เพื่อความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนา แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา       5.วัดพระธรรมกายได้รับการยอมรับว่ารักษาคำสอนในพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างถูกต้อง จนได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลก แต่ถูกใส่ร้ายว่าบิดเบือนคำสอน เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา          6.วัดพระธรรมกาย ริเริ่มจัดโครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อให้คนในชาติ ลดละเลิกอบายมุข เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ทำให้คนในชาติเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง          7. วัดพระธรรมกาย ปกป้องพระพุทธศาสนาในแดนใต้ มอบกองทุนหนุ่นแรงใจครูใต้ เพื่อให้ครูใต้มีกำลังใจสั่งสอนลูกศิษย์ ทุกเดือน เดือนละ 30,000 กองทุน ต่อเนื่อง 9 ปี แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง

          8.วัดพระธรรมกาย จัดอมรมเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง


         9.วัดพระธรรมกาย จัดอบรมเยาวชนให้มีระเบียบวินัย สร้างเสริมกิจกรรมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดี ไม่แสบ ไม่โกง ไม่แล้งน้ำใจ แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง

           10. วัดพระธรรมกายมีการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนบาลี 
แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง


         วัดพระธรรมกาย มีพิธีรับปัจจัยอย่างเปิดเผย และมีผู้ถวายจำนวนมากทุกเพศทุกวัย และหลวงพ่อธัมมชโยจับเพียงผ้ารับประเคนอยู่ห่างๆ เท่านั้น ไม่สามารถจะลงไปถามได้ทุกคนว่าเอาเงินมาจากไหน แต่ถูกใส่ร้ายว่ารับของโจร
          วัดพระธรรมกายรับปัจจัยจากญาติโยม โดยบริสุทธิ์เปิดเผย และนำปัจจัยนั้นมาสร้างศาสนาสถาน รองรับสาธุชนนับล้าน ไม่ได้มีการนำเงินมาหมุนเวียนคืนแก่ผู้บริจาค แต่ถูกใส่ร้ายว่าฟอกเงิน  การใส่ร้ายเหล่านี้หวังผลอะไร  

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 1. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 2. สาธุๆๆๆ กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 3. เห็นด้วยอย่างยิ่ง เขียนได้ตรงใจมากเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. กราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญ สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 5. ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง

  ตอบลบ
 6. ธรรมะต้องชนะอธรรมวันยังค่ำเอย.

  ตอบลบ

 
Top