ICHICO ICHICO Author
Title: ชื่นชมพระอาจารย์ดร.คว้าปริญญา 15 ใบ เกียรตินิยม พ่วงด้วยวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
           วันนี้เรามาอ่านข่าวดีๆ ในแวดวงพระพุทธศาสนากันบ้าง เมื่อมีการเปิดเผยพระอาจารย์ มจร. จบปริญญา 15 ใบ คว้าเกียรตินิยม พ่วงด้วยวิทย...
           วันนี้เรามาอ่านข่าวดีๆ ในแวดวงพระพุทธศาสนากันบ้าง เมื่อมีการเปิดเผยพระอาจารย์ มจร. จบปริญญา 15 ใบ คว้าเกียรตินิยม พ่วงด้วยวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม !!!!

 

             "ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา...เพื่อให้มีความรู้ไปสอนญาติโยม และเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้ทั้งทางโลกและทางธรรม .....มีความสุขกับการที่ได้เรียนหนังสือมาก เพราะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอด ที่สำคัญยังได้ฝึกตัวเองไปในตัวด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ"
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9
           
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก "Post Hotnews" ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่รายงานข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้เผยแพร่ภาพพระสงฆ์รูปหนึ่ง พร้อมข้อความประกอบว่า "มีดีที่สถิติ มจร.โพสต์นิวส์ ขอเสนอสถิติ "พระจบปริญญา 15 ใบ" พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9 อายุ 35 ปี อาจารย์ มจร. จบ ปริญญา 15 ใบ ประกอบด้วย 

1. พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), มจร.
2. นิติศาสตร์ มสธ.
3. การบริหารการศึกษา มสธ.
4. การสอนมัธยมศึกษา(เกียรตินิยม) มสธ.
5. รัฐศาสตร์ มสธ.
6. การศึกษานอกระบบ มสธ.
7. เทคโนโลยีการอาหาร มสธ.
8. การบริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
9. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.รามคำแหง
10. ประวัติศาสตร์ ม.รามคำแหง
11. สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง
12. ภาษาไทย ม.รามคำแหง
13. พธ.ม.(วิทยานิพนธ์ดี) 
14. ศษ.ม. ม.นเรศวร
15. ศน.ด.(วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม) มมร.

            โดยภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว มีทั้งพระสงฆ์และศาสนิกชน เข้าไปแสดงความชื่นชมจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพระมหามงคลกานต์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มจร. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระมหามงคลกานต์ กล่าวว่า ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นความจริง โดยตนเรียนจบปริญญาตรีจาก มจร. 1 ใบ มสธ. 6 ใบ ม.รามคำแหง 5 ใบ จบปริญญาโทจาก ม.นเรศวร 1 ใบ จาก มจร. 1 ใบ รวมถึงจบปริญญาเอกจาก มมร. 1 ใบ และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการแพทย์แผนไทย ที่ มสธ.อยู่ด้วย
          พระมหามงคลกานต์ กล่าวต่อไปว่า ตนเป็นคนสุรินทร์ ในวัยเด็กพอเรียนจบชั้น ป.6 ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ จึงตัดสินใจขอครอบครัวมาบวชที่วัดอังกัญโคกบรรเลง จ.สุรินทร์ เพื่อหวังที่จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้ขอเจ้าอาวาสไปเรียนต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่วัดกลางสุรินทร์ เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อที่มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ จนจบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา และในระหว่างที่เรียนที่มจร.นั้น ได้ลงทะเบียนเรียนที่ ม.รามคำแหง และ มสธ.ด้วย เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เทียบโอนรายวิชาพื้นฐานได้ จึงได้เทียบโอนรายวิชาพื้นฐานที่เรียนผ่านมาแล้วจาก มจร. ทำให้ใช้เวลาเรียนที่ ม.รามคำแหง ประมาณ 1 ปีครึ่ง ส่วนของ มสธ.ใช้เวลาเรียนสาขาวิชาละประมาณ 2 ปี
            พระมหามงคลกานต์ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ตนมุมานะเรียนจนจบปริญญาหลายใบนั้น เพราะมองว่าชีวิตคนเราเปรียบเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ส่วนตัวตั้งใจจะเรียนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะอายุ 60 ปี เพื่อให้มีความรู้ไปสอนญาติโยม และเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมรับว่ามีความสุขกับการที่ได้เรียนหนังสือมาก เพราะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอด ที่สำคัญยังได้ฝึกตัวเองไปในตัวด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ.


              บ้านจะมั่นคง ก็ต้องมีเสาดี พระพุทธศาสนาจะดี จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท 4  พึ่งพาอาศัยกัน อุบาสกและอุบาสิกาทำนุบำรุงพระสงฆ์ด้วยความเคารพศรัทธา พระสงฆ์เองก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำคำสอนมาสอนญาติโยม ให้เข้าใจความจริงของชีวิต เมื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์แล้ว เชื่อว่าศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรือง เพราะชาวพุทธเข้มแข็ง คือเข้มแข็งในหน้าที่ที่ต้องสอดประสานกัน ก็จะเกิดความแน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกัน 


           ชาวพุทธชอบร้องขอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะอะไร ??? 
        
            เพราะเรากลัวว่าศาสนาอื่นจะมาเอาประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยได้หรือเปล่า ????  

            รู้หรือไม่ ???? ปัจจุบันชาวพุทธกำลังอ่อนแอ ญาติโยมไม่เคารพพระสงฆ์ ข่าวพระสงฆ์ทำผิดศีลผิดวินัยต่างๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ทำให้ญาติโยมไม่เชื่อว่ายังมีพระดีๆ อยู่ นึกว่าพระดีคือเกจิ ที่มรณะภาพไปแล้ว แต่ถ้าชาวพุทธสามัคคีกันได้เมื่อใด ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจได้ เมื่อนั้น คือชัยชนะที่แท้จริง


ขอขอบคุณข้อมูล
 กระดานข่าวมสธ.

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top