ICHICO ICHICO Author
Title: 4 อันตราย จำ จำ ไว้บ้างก็ดีนะ ผู้คิดทำลายพระศาสนาตอนนี้
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
"อันตราย จะเป็น อันตราย กับผู้ที่ทำ อันตราย  ต่อผู้ที่ไม่เป็น อันตราย"               ในยุคกัปป์ไขยลง นี่นะ ความนึกคิ...


"อันตรายจะเป็นอันตราย
กับผู้ที่ทำอันตราย 
ต่อผู้ที่ไม่เป็นอันตราย"


              ในยุคกัปป์ไขยลง นี่นะ ความนึกคิดมนุษย์ ก็แปลก ๆ คนที่ไปรวมกันทำลายพระศาสนาภาคใต้ เป็นผู้ก่อการร้าย นี่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง อันนี้ชัดเจน

ภาพจริงไม่ตัดต่อ
ภาพจริงไม่ตัดต่อภาพจริงไม่ตัดต่อ

ภาพจริงไม่ตัดต่อ


          เราเห็นชัดเจน คนมารวมตัวกันทำความดีที่วัดวัดหนึ่ง เขาก็บอกว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงเหมือนในภาคใต้ มันอันตรายตรงไหนนะ ยังนึกไม่ออก นึกออกแต่ว่า "อันตรายจะมีแก่ผู้ทำอันตราย ต่อผู้ที่ไม่เป็นอันตราย" จำ ๆ ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะ"อันตรายจะเป็นอันตราย
กับผู้ที่ทำอันตราย 
ต่อผู้ที่ไม่เป็นอันตราย"

Cr.  http://www.winnews.tv/news/10679

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top