ICHICO ICHICO Author
Title: อนุมัติแล้ว!!!! สร้างมัสยิดบึงกาฬ ชาวพุทธ ทำอะไรสักอย่างเถอะ !!!!
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
ไปไกลแล้วพี่น้องชาวพุทธ  ตื่นเถอะ! ทำอะไรสักอย่างเถอะ!  มีจิตสำนึกร่วมกัน  สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชาวพุทธให้มากกว่านี้! ...


ไปไกลแล้วพี่น้องชาวพุทธ 
ตื่นเถอะ! ทำอะไรสักอย่างเถอะ! 
มีจิตสำนึกร่วมกัน 
สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชาวพุทธให้มากกว่านี้!






หนังสือที่ทวงถามฉบับนี้
เขายื่นให้ผู้ว่าจังหวัดบึงกาฬพิจารณา 
แต่ปลัดจังหวัดกลับเซนต์อนุญาตสร้างมัสยิดซะเอง 







            ปลัดจังหวัด เป็นคนอย่างไร ??? แทนที่จะคุ้มครองประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นที่ตัวเองปกครองกลับไปคุ้มครองกับบุคคลอื่นที่ประชาชนต่อต้านไม่เอา ชาวบ้านคัดค้าน ทั้งลงรายชื่อ ทั้งติดป้ายต่อต้าน ทั้งยื่นหนังสือต่างๆให้หน่วยงานรัฐ แต่กลับไร้ค่า



ชาวบ้านบึงกาฬ ไม่เอามัสยิด

ชาวบ้านบึงกาฬ ไม่เอามัสยิด


ชาวบ้านบึงกาฬ ไม่เอามัสยิด




ไปไกลแล้วพี่น้องชาวพุทธ 
ตื่นเถอะ! ทำอะไรสักอย่างเถอะ! 
มีจิตสำนึกร่วมกัน 
สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชาวพุทธให้มากกว่านี้!



Cr.เฟสบุ๊คบึงกาฬไม่เอามัสยิด

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 1. เพราะมั่นเป็นอิสลามมั่นไม่กลัว

  ตอบลบ
 2. เพราะมั่นเป็นอิสลามมั่นไม่กลัว

  ตอบลบ
 3. ปลัดมันเซ็นอนุมัติ เดี่ยวมันก็ย้ายไปประจำที่อื่น มันเลยไม่สนใจ
  แต่ชาวบึงกาฬเขาต้องอยู้ที่นี่ตลอด

  ตอบลบ

 
Top