ICHICO ICHICO Author
Title: อนุมัติแล้ว!!!! สร้างมัสยิดบึงกาฬ ชาวพุทธ ทำอะไรสักอย่างเถอะ !!!!
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
ไปไกลแล้วพี่น้องชาวพุทธ  ตื่นเถอะ! ทำอะไรสักอย่างเถอะ!  มีจิตสำนึกร่วมกัน  สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชาวพุทธให้มากกว่านี้! ...


ไปไกลแล้วพี่น้องชาวพุทธ 
ตื่นเถอะ! ทำอะไรสักอย่างเถอะ! 
มีจิตสำนึกร่วมกัน 
สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชาวพุทธให้มากกว่านี้!


หนังสือที่ทวงถามฉบับนี้
เขายื่นให้ผู้ว่าจังหวัดบึงกาฬพิจารณา 
แต่ปลัดจังหวัดกลับเซนต์อนุญาตสร้างมัสยิดซะเอง             ปลัดจังหวัด เป็นคนอย่างไร ??? แทนที่จะคุ้มครองประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นที่ตัวเองปกครองกลับไปคุ้มครองกับบุคคลอื่นที่ประชาชนต่อต้านไม่เอา ชาวบ้านคัดค้าน ทั้งลงรายชื่อ ทั้งติดป้ายต่อต้าน ทั้งยื่นหนังสือต่างๆให้หน่วยงานรัฐ แต่กลับไร้ค่าชาวบ้านบึงกาฬ ไม่เอามัสยิด

ชาวบ้านบึงกาฬ ไม่เอามัสยิด


ชาวบ้านบึงกาฬ ไม่เอามัสยิด
ไปไกลแล้วพี่น้องชาวพุทธ 
ตื่นเถอะ! ทำอะไรสักอย่างเถอะ! 
มีจิตสำนึกร่วมกัน 
สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชาวพุทธให้มากกว่านี้!Cr.เฟสบุ๊คบึงกาฬไม่เอามัสยิด

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 1. เพราะมั่นเป็นอิสลามมั่นไม่กลัว

  ตอบลบ
 2. เพราะมั่นเป็นอิสลามมั่นไม่กลัว

  ตอบลบ
 3. ปลัดมันเซ็นอนุมัติ เดี่ยวมันก็ย้ายไปประจำที่อื่น มันเลยไม่สนใจ
  แต่ชาวบึงกาฬเขาต้องอยู้ที่นี่ตลอด

  ตอบลบ

 
Top