ICHICO ICHICO Author
Title: ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติอย่างไรต่ออิสลาม
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติอย่างไรต่ออิสลาม (ขอขอบคุณเจ้าของบทความ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 เรื่องนี้น่าสนใจ..ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็ดเดี่ยวมากที่...
ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติอย่างไรต่ออิสลาม
(ขอขอบคุณเจ้าของบทความ)
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

เรื่องนี้น่าสนใจ..ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็ดเดี่ยวมากที่ปกป้องประเทศให้ห่างไกลและพ้นไปจากการเกี่ยวข้องกับมุสลิมและศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด...🎀🎀🎀

ชาวญี่ปุ่น มุ่งรักษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น💋💋💋


ดังนั้น จึงไม่มีผู้นำจากประเทศอิสลาม อายาตุล ของอิหร่าน นายกของประเทศอิสลาม มาเยื่อนญี่ปุ่น แม้ราชา ซาอุ หรือเจ้าชายซาอุก็ไม่มาเยือน ญี่ปุ่น เนื่องจาก ญี่ปุ่น ออกกฎเข้มงวด ต่อชาวมุสลิม และต่อศาสนาอิสลาม💝💝

1.ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ให้สัญชาติตนแก่ชาวมุสลิม👮👮👮

2.ไม่ให้ การพำนักอย่างถาวร แก่มุสลิม

3.ในญี่ปุ่นห้ามการเผยแผ่ อิสลาม อย่างยิ่ง strong ban🌺🌺🌺

4.ไม่สอน ภาษาอิสลาม และอาราบิค ในมหาวิทยาลัยJapan🌏🌏🌏

5.ไม่อนุญาตให้นำคัมภีร์อัลกุรอานเข้ามาในประเทศ🐎🐎🐎🐎

6.อนุญาตให้ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นอาศัยอยู่ได้ชั่วคราว เพียง2แสนคนเท่านั้นซึ่งควรต้องพูดภาษาญี่ปุ่นและทำพิธีทางศาสนาภายในบ้าน ของตนเองเท่านั้น

7.ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสถานทูตในประเทศอิสลามน้อยมาก..
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
8.ชาวมุสลิมในญี่ปุ่นเป็นได้เพียงลูกจ้างของบริษัทต่างชาติ🚗🚗🚗🚗

9.ไม่อนุญาตให้วีซ่าแก่มุสลิมที่เป็นแพทย์,วิศวกร หรือผู้จัดการ ที่บริษัทต่างชาติส่งมา 🍅🍅🍅🍅🍅

10.บริษัทส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมีกฎข้อบังคับไม่รับชาวมุสลิมเข้าทำงาน...🚨🚨🚨

11.รัฐบาลญี่ปุ่นมีความเห็นว่าชาวมุสลิมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแม้โลกจะก้าว เข้าสู่สู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วแต่พวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง กฎหมายศาสนาอิสลามให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

12.ชาวมุสลิมไม่สามารถเช่าบ้านในญี่ปุ่นได้

13.ถ้าชาวญี่ปุ่นรู้ว่ามีเพื่อนบ้านเป็นชาวมุสลิมแค่คนหนึ่งคนญี่ปุ่นในย่านนั้นจะตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก🚁🚁🚁🚁

14.ไม่อนุญาตให้มีสถานศึกษาของชาวมุสลิมในประเทศญี่ปุ่น🚨🚨🚨🚨

15.ไม่มีการใช้กฏหมายชารีอะห์ของศาสนาอิสลามในญี่ปุ่น🍁🍁🍁🍁

16.ถ้าหญิงชาวญี่ปุ่นไปแต่งงานกับคนมุสลิมจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจและไม่ยอมรับไปตลอดชีวิต🚨🚨🚨🚨

17.ตามที่ศาตราจารย์คุมิโกะ ยากิ ผู้ศึกษาเรื่องมุสลิมอาหรับ มหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่า"ในญี่ปุ่นมีความคิดว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ มีจิตใจที่คับแคบและเราควรอยู่ให้ห่างไกลไว้"

....ญี่ปุ่นอาจจะแพ้สงครามแต่พวกเขายังรักษาและเป็นเจ้าของประเทศเอาไว้ ได้🌺🌺

...ในญี่ปุนไม่มีการวางระเบิดฆ่าผู้คนในย่านธุรกิจ,.😡😡😡😡😡

...ไม่มีการฆ่าเพียง เพื่อรักษาเกียรติ์ของครอบครัวรวมทั้งเด็กผู้ ไร้เดียงสาหรือใครๆก็ตาม ในญี่ปุ่นมีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ น้อยมาก
🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
...ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะ..ว่าไหมครับ!...🐼🐼🐼

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

โดย : Thossaporn Tung Boonyarangkul

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top